Consumentenrecht en verbintenissenrecht

Met het consumenten- en verbintenissenrecht heeft iedereen dagelijks te maken. Denk aan de koop van een wasmachine, een (gebruikte) auto, een huis, het sluiten van een verzekeringsovereenkomst of een energieleveringscontract. Het is goed om te weten dat u als particuliere consument specifieke wettelijke bescherming hebt, bijv. voor de geldigheid van de overeenkomst en bij de levering van wat u hebt gekocht.

Aan consumenten-overeenkomsten liggen heel vaak algemene voorwaarden ten grondslag. In de praktijk blijkt echter herhaaldelijk dat deze voorwaarden juridisch niet standhouden. Zelfs als de (consument)koper ermee heeft ingestemd dat ze van toepassing zijn. Omdat in algemene voorwaarden wordt beoogd belangrijke punten te regelen voor de situatie dat een geschil  ontstaat, kan de ongeldigheid van die voorwaarden heel vervelend uitpakken voor de leverancier.

We zien vaak dat algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan de klant beschikbaar zijn gesteld, of dat de voorwaarden inhoudelijk niet door de beugel kunnen. Als de koop op internet heeft plaatsgevonden, gelden voor de leverancier bovendien wettelijke informatieplichten waar lang niet altijd aan is voldaan. Het niet naleven van die verplichtingen kan er snel toe leiden dat de koop vernietigbaar is.

Verder is een belangrijk principe in het consumentenrecht dat het geleverde moet beantwoorden aan wat de koper ervan mag verwachten. Veelvuldig blijken rechters gevoelig om de ontevreden (particuliere) consument gelijk te geven als niet aan dit principe is voldaan.

Onze GLDK-advocaten wijzen op uw rechten (en verplichtingen) en staan u vakkundig bij in geschillen. Ook adviseren wij ondernemers die met deze, vaak dwingende, regels terdege rekening hebben te houden.

Het consumenten- en verbintenissenrecht is heel breed. Bij het bepalen van wat ieders rechten en verplichtingen zijn, spelen de feiten in de concrete situatie vaak een belangrijke rol.

U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen (bellen of via e-mail) voor een oriënterend gesprek.Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.