Actueel

GLDK Attendering nr. 14; Het concurrentiebeding

 

Het concurrentiebeding

Regelmatig komt de vraag wat nu nog het belang is van het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.  Wanneer kun je als werkgever nog een beroep doen op een concurrentiebeding en wanneer niet? Op 9 augustus 2016 heeft het Gerechtshof Den Bosch hierover een uitspraak gedaan, waarin nog een keer is uiteengezet waaraan een werkgever moet voldoen om met succes een beroep te kunnen doen op een concurrentiebeding  (ECLI:NL:GHSHE:2016:3604)
(door Erik Jansen)

Voordat ik de uitspraak van het Gerechtshof ga bespreken, zal ik eerst nog kort ingaan op het verschil tussen een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan sinds 1 juli 2015 in beginsel geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Dit kan alleen nog als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bovendien moeten deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor de werkgever aanwezig zijn op het moment dat het concurrentiebeding wordt aangegaan en op het moment dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. In de arbeidsovereenkomst moeten deze zwaarwegende belangen ook expliciet worden beschreven, anders is het beding ook niet geldig. Hoe dan ook, het concurrentiebeding zal bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nog kunnen worden afgesproken.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een concurrentiebeding nog wel ‘gewoon’ worden overeengekomen. Daarbij geldt dus niet de strikte eis die geldt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wel moet de werkgever een belang hebben om een werknemer aan een overeengekomen concurrentiebeding te kunnen houden. Dit belang moet belangrijker zijn dan het belang van de werknemer om niet aan het concurrentiebeding te worden gehouden. De uitspraak van het Gerechtshof laat dit nog maar eens duidelijk zien.

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het de werknemer niet is toegestaan om binnen 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 30 kilometer rond de regio waarin hij heeft gewerkt voor een concurrerend bedrijf mag werken. De werknemer was aangesteld als medewerker buitendienst voor een bedrijf dat in hekwerken handelt en had een Mbo-opleiding commerciële richting. De werknemer heeft ontslag genomen bij de werkgever en is in dienst getreden bij een concurrent die op 20 kilometer afstand zat van de regio waarin de werknemer werkzaam was.

Het Gerechtshof heeft allereerst beoordeeld of bij de nieuwe functie voor de werknemer sprake was van een positieverbetering. Om dit te beoordelen heeft het Hof niet alleen gekeken naar salaris, maar ook naar andere omstandigheden, zoals perspectieven en het feit dat de werknemer bij de nieuwe functie meer vrije tijd had en er daarom in zijn privésituatie op vooruit ging.

Daarna heeft het Hof gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer buiten de branche waarin werkgever actief was en buiten de straal van 30 kilometer die in het concurrentiebeding was opgenomen. Daarnaast heeft zij beoordeeld in hoeverre de werknemer de positie van de werkgever kon schaden. Hierbij is onder andere aan de orde gekomen dat de werknemer ook gebonden was aan een relatiebeding en dat dit de werknemer verbood om klanten van de werkgever te benaderen in zijn nieuwe functie.

Hoewel het Hof heeft geconcludeerd dat er voor de werkgever wel  degelijk een gerechtvaardigd belang was om het concurrentiebeding in te roepen, heeft zij toch beslist dat dit niet voldoende was om de werknemer aan het concurrentiebeding te kunnen houden. De belangen van de werknemer om bij de concurrerende onderneming in dienst te mogen treden werden door het Hof zwaarder gevonden. De werknemer mag dus aan de slag bij de concurrerende werkgever.

Deze uitspraak laat nog maar eens zien dat het van belang is om goed te (laten) beoordelen of een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding kan worden gehouden, als deze besluit om naar een concurrent te gaan. Als u daaraan twijfelt, is het verstandig om u hierover op voorhand te laten informeren door een ter zake deskundig adviseur.

De specialisten van GLDK advocaten informeren u graag over de mogelijkheden en de te nemen stappen.

Het team van GLDK advocaten

LinkedIn Share

ArtikelenStel hier uw vragen voor het gratis spreekuur online

Volg ons op:


Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.