Actueel

GLDK Attendering nr. 15; "De risico's van onzorgvuldig gebruik van social media."

 

"De risico's van onzorgvuldig gebruik van social media."

Een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel van 31 augustus 2016 maakt weer eens duidelijk wat het risico is van het doen van uitlatingen op social media. Dit is een docent geschiedenis duur komen te staan. (door Erik Jansen)

De docent was pas net aangenomen op de school als docent geschiedenis. Voorafgaand en bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst hebben partijen allebei aangegeven dat ze het van groot belang vinden dat wederzijds respect van groot belang is om de functie van docent te kunnen vervullen en dat een docent een voorbeeldfunctie heeft.

De docent heeft in het (recente) verleden op social media diverse berichten gepost waaruit zijn sympathieën bleken voor de uiterst rechtsextremistische organisatie NVU. En daarnaast heeft hij ook diverse beledigende posts gepost op de site van de NVU en heeft hij de website geliked waarop ‘All cops are bastards’-artikelen worden verkocht. De onderwijsinstelling is hier achter gekomen nadat de overeenkomst is aangegaan, maar voordat hij met lesgeven was begonnen. Zij wil dat de kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst met de docent wordt beëindigd omdat de rechtsextremistische opvattingen van de docent niet zijn te rijmen met de functie van docent geschiedenis en daarnaast omdat de uitlatingen van de docent zodanig zijn dat ze niet te rijmen zijn met de voorwaarde van wederzijds respect en dat daarmee de voorbeeldfunctie niet meer kan worden gewaarborgd.

De kantonrechter spreekt zich allereerst uit over de rechtsextremistische sympathieën van de docent. Hierbij komt hij tot de conclusie dat op basis hiervan geen einde kan komen aan de arbeidsovereenkomst, omdat  dit in strijd zou zijn met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Hierdoor is sprake van een verboden onderscheid op basis van ‘politieke voorkeur’. Op basis hiervan kan geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden verkregen door de onderwijsinstelling.

De rechter komt desondanks tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Door enkele beledigende posts op de site van de NVU en het liken van de website waarop ‘All cops are bastards’-artikelen worden verkocht, heeft de werknemer in strijd gehandeld met een kernwaarde die noodzakelijk is voor het op goede wijze kunnen vervullen van de functie van docent (geschiedenis), te weten wederzijds respect en tevens kan daardoor ook geen sprake meer zijn van het vervullen van een voorbeeldfunctie. Volgens de rechter houdt deze voorbeeldfunctie niet op bij het einde van de lesdag, maar strekt zich dat ook tot daarbuiten uit.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Ook komt aan de werknemer geen vergoeding toe in het kader van de beëindiging van het dienstverband. Voor een transitievergoeding is geen plaats omdat hij nog geen twee jaar in dienst was en ook voor een billijke vergoeding is geen plaats omdat de werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Uit deze uitspraak blijkt dat je als werknemer heel goed moet beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van het gebruik maken van social media en voor sommige beroepsgroepen geldt dit ook voor posts die in de privésfeer worden gedaan. Daarnaast volgt hieruit ook dat je als werkgever heel goed moet uitkijken op welke grondslag je een ontbindingsverzoek baseert. Als dit namelijk raakt aan een grond die wordt genoemd in de AWGB, kan dit ertoe leiden dat geen afscheid kan worden genomen van de werknemer. Dit geldt voor de rechter zelfs als sprake is van rechtsextremistische opvattingen voor een docent geschiedenis.

De specialisten van GLDK advocaten informeren u graag nader.

Het team van GLDK advocaten

LinkedIn Share

ArtikelenStel hier uw vragen voor het gratis spreekuur online

Volg ons op:


Stel hier uw vragen voor het gratis spreekuur onlineWilt u voor een goede en snelle beantwoording s.v.p. de onderstaande gegevens invullen?

Hartelijk dank voor uw bericht.

Helaas is er iets misgegaan met het versturen van uw bericht, probeer het nogmaals of neem contact met ons op.